okayworks.pl

Zarządzanie sobą w czasie - jak się lepiej zorganizować

SZKOLENIE Z COACHEM JOANNĄ PŁUCIENNIK
SZKOLENIE OBEJMUJE
  • Rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania czasem.
  • Budowanie postawy wyznaczania celów dla skuteczniejszego wykorzystywania czasu.
  • Rozwijanie umiejętności ustalania wagi zadań i maksymalizacja wydajności na przykładzie własnej sytuacji.
  • Przeciwdziałanie postawom utrudniającym realizację zadań i podejmowanie decyzji.
  • Poszerzenie wiedzy nt. wpływu zarządzania czasem na zdrową równowagę życiową.
  • Pogłębienie świadomości możliwości, granic i potrzeb w życiu poprzez zarządzanie czasem.
  • Kształtowanie otwartości i zaufania do siebie w oparciu o zarządzanie czasem.
  • Wzmocnienie decyzyjności poprzez zarządzanie czasem.
  • Wzmocnienie motywacji do wprowadzania zmian nawyków i postaw.
cup, tea, drink-3072700.jpg
spotkanie poprowadzi

Joanna Płuciennik

Trenerka, pedagog, andragog, coach kryzysowy i lifecoach

Ukończyła andragogikę na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademię Coachingu Kryzysowego. Jest jednym z niewielu w Polsce certyfikowanym coachem kryzysowym, a także członkinią-założycielką Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego.
 
Współautorka wyjątkowej książki „Coaching w sytuacji kryzysu. Jak przekuć trudności w dobre doświadczenie?”. To poradnik dla każdego, kto chce pokonać kryzys i poprawić swoje życie.
 
Jej sercu bliska jest problematyka kryzysu psychologicznego. Zjawisko to jest obecnie niezwykle powszechne i odciska piętno na codzienności wielu ludzi. Jako coach kryzysowy specjalizuje się szczególnie w tym obszarze, wspierając ludzi, którzy tak często pozbawieni są wsparcia nawet ze strony swoich najbliższych. Pomaga odnaleźć siebie w trudnej sytuacji, poukładać relacje w rodzinie i poza nią, a także znaleźć siłę i motywację oraz dostępne opcje pokonania nadarzających się trudności.