okayworks.pl

Przemoc domowa w ujęciu prawnym i psychologicznym

Szkolenie autorstwa prokurator i psychotraumatologa Agnieszki Gorczyńskiej - Czym jest zespół dziecka maltretowanego? Jak funkcjonuje niebieska karta? Definicja przemocy.

Samobójstwa i samookaleczenia wśród młodzieży

Szkolenie autorstwa psychotraumatologa Mai Pisarek, wieloletniego praktyka, terapeuty EMDR. Przyczyny zachowań autoagresywnych , najbardziej zagrożone grupy, funkcje samookaleczeń, jak pracować z pacjentem samookaleczającym się.

Wprowadzenie do pracy z traumą

Sprawdź szkolenie dla psychologów z psychotraumatologiem i zdecyduj o dalszym kierunku swojej pracy.

Diagnoza i terapia traumy

Wykup dostęp do szkolenia z psychotraumatologiem - Mają Pisarek. Kompleksowe, kilkugodzinne szkolenie uszczegółowi zagadnienia związane z pracą psychotraumatologa.

Zaburzenia potraumatyczne

Wykup dostęp do szkolenia na temat następstw traumy.